Ομάδες στόχοι του Έργου

Τελικοί χρήστες

Νέες (18-38) άνεργες γυναίκες και γυναίκες με λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης Κατά τη διάρκεια του έργου αναμένεται να έχουν ελάχιστη συμμετοχή 240 ανθρώπων σε κάθε Χώρα.

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Οι ερευνητές / εκπαιδευτές / εμπειρογνώμονες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, μέντορες. Αναμένεται να εκπαιδεύσει, ελάχιστο 60 άτομα σε κάθε Χώρα.

 

Επαγγελματίες εκπαίδευσης ενηλίκων

ΜΚΟ, φορείς εκπροσώπησης γυναικείας επιχειρηματικότητας, οργανώσεις εκπροσώπησης γυναικών, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η Συμμετοχή των φορέων αυτών στο πρόγραμμα αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τους 50 φορείς, τόσο από τις συμμετέχουσες χώρες αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης.

 

DIGIFEM
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων